معاملات فارکس در ایران

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

دسته: حسابداری
بازدید: 262 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6119 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 754

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک

رمانی که با عنوان مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک پیش روی شما مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک قرار گرفته ترجمۀ اثری با نام Fundamentals of Futures And Options Markets از جان هال استاد مدیریت ریسک و ابزار مشتقه در دانشگاه تورنتوی کانادا (مدرسه عالی مدیریت راتمن) است. ترجمۀ این رمان توسط آقایان سجّاد سیّاح و علی صالح‌آبادی صورت پذیرفته است که در 754 صفحه و با قالب PDF تقدیم شما کاربران می‌گردد.

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال

مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال

دسته: حسابداری
بازدید: 262 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 6119 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 754

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسکنویسنده جان هال فایل اصلی کتاب PDF حجم فایل زیپ 61M تعداد کل صفحات 754 صفحه

قیمت فایل فقط 2,000 تومان

خرید

کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال

فایل اصلی کتاب : PDF

حجم فایل زیپ : 6.1M

تعداد کل صفحات : 754 صفحه

فهرست مطالب این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :

فصـل مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک یكـم : مفاهیـم و مقدمـات

فصـل دوم : سازوكـار بـازار قراردادهـای آتـی و پیمان هـای آتـی

فصـل سـوم : تعیین قیمت های قرارداد آتی و پیمان آتی

فصـل چهـارم : راهبردهـای پوشـش ریسـک بـا استفـاده از قراردادهـای آتـی

فصـل پنجـم : بازارهـای نـرخ بهـره

فصـل ششـم : سـوآپ (مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک قـرارداد معاوضـه ای )

فصـل هفتـم : سازوكـار بازارهـای اختیـار معاملـه

فصـل هشتـم : ویژگی هـای اختیـار معامـلات سهـام

فصـل نهـم : راهبردهـای معاملاتـی بـا استفـاده از قراردادهـای اختیـار معاملـه

فصـل دهـم : مقدمـه ای بـر مـدل درخـت دوجملـه ای

فصـل یازدهـم : ارزش گـذاری اختیـار معاملـه : مـدل بلـک -شولـز

فصـل دوازدهـم : اختیـار مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک معامـلات شاخـص سهـام و ارزهـا

فصـل سیزدهـم : اختیـار معاملـه قراردادهـای آتـی

فصـل چهاردهـم : نوسان پذیـری اسمایـل

فصـل پانزدهـم : پارامترهـای ریسـک اختیـار معاملـه

فصـل شانزدهـم : ارزش در معـرض ریسـک

فصـل هفدهـم : ارزش گـذاری بـا استفـاده از درخـت دوجملـه ای

فصـل هیجدهـم : قراردادهـای اختیـار معاملـه نـرخ بهـره

فصـل نوزدهـم : قراردادهـای اختیـار معاملـه غیرمعمـول و سایـر ابزارهـای مالـی غیراستانـدارد

فصـل بیستـم : مشتقـات اعتبـاری، آب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک وهـوا، انـرژی و بیمـه

فصـل بیسـت و یكـم : زیان هـای ناگـوار مشتقـات و آنچـه می توانیـم از آنهـا بیاموزیـم

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا